OM

ON Y VA

ENSEMBLE

Pianotrio med rötterna i den klassiska musiken men hjärtat hos tangon, huvudet uppe bland molnen...

Gaianeh Pilossian (violin), Anja Strautmanis (violoncell) och Amanda Elvin (piano) började spela tillsammans redan 2009, då under namnet Donna trio. De studerade vid denna tid vid Programmet för kammarmusik vid Musikhögskolan i Örebro, och började sitt samarbete med att spela tango nuevo av den argentinske kompositören Astor Piazzolla. Snart insåg trion sin gemensamma förkärlek för just tangomusiken och för sceniska uttryck, och trots att gruppen under flera år pga studier var utspridda över landet fortsatte de spela tillsammans. 2013 bosatte de sig alla tre i Stockholm/Uppsala, vilket ledde till en nysatsning, nu under namnet On y va Ensemble.


Redan tidigt experimenterade On y va Ensemble med programkoncept där deras passion för tango fick möta deras klassiska skolning. I deras första program, Tango möter kammarmusik, ställdes Piazzollas svit The four seasons of Buenos Aires mot ett nykomponerat verk, Pianotrio nr 1, av Richard Johansson (f. 1981). Johansson blev inspirerad att tillägna gruppen sitt verk efter att ha hört dem spela just De fyra årstiderna på en konsert vid musikhögskolan. Pianotrio nr 1 är en klassisk pianotrio, inspirerad av såväl tangons svängiga taktarter och temperamentsfulla insatser som den romantiska kammarmusikens meditativa ackord och vackra melodier. Stycket uruppfördes 3 oktober 2011 i Festsalen, Vänersborgs folkets hus, och fick fin respons av både publik och media.


Efter sin nysatsning 2013 valde On y va Ensemble att sätta ihop ett program där tangomusiken helt stod i fokus. I Rakt i hjärtat sträckte sig repertoaren från den traditionella tangons stjärnor som Carlos Gardel, via tango nuevon ända fram till tango komponerad i 2000-talets Sverige - Johan Ulléns De sju dödssynderna. I Rakt i hjärtat tog ensemblen också ytterligare ett steg i den sceniska riktningen, och började experimentera med rörelsen och placeringen i sina konserter. Ambitionen var och är att genom att spela kammarmusik på ett fysiskt och visuellt sätt nå ut till publiken, ge dem tillfälle att drömma sig bort och bli inspirerade av musikens energi. Förhållningssättet att integrera det sceniska uttrycket med det musikaliska framförandet uppskattades både av publiken och Helge Ax:son Johnsons stiftelse, som i juni 2014 tilldelade trion ett stipendium för att kunna fortsätta arbetet.


Efter Rakt i hjärtat började ensemblen återigen längta till den klassiska kammarmusiken, och blev allt mer nyfikna på den finske kompositören Jean Sibelius. Lusten att utforska människan bakom kompositionerna väcktes då trion upptäckte att hans musik även gav dem mycket visuell inspiration. När de insåg att det sammanföll med 150års jubileet av kompositörens födelse såg de detta som ett tecken, och skapade föreställningen Sibelius dansar tango. Med utgångspunkt i den verklige kompositörens tankar, dagböcker och musik blev resultatet en konsert där hans verk, både opulicerade och välkända, fick möta argentinsk tango signerad Piazzolla och balettmusik av Elena Kats-Chernin. Konserten hade premiär i juni 2015 och blev ensemblens största succé hittills.


Därefter har ON Y VA ENSEMBLE dels utforskat den franska musiken i programmen Kärlekens stad och La Redecouverte, parallellt med ett projekt som syftar till att lyfta fram den inflytelserika pedagogen, dirigenten och kompositören Nadia Boulanger. Projektet har redan väckt stort intresse och tilldelats flera stipendier och arbetsbidrag, bl.a. från Längmanska kulturfonden och IRIS-stipendiet.